iQ Coaches

iQ Coaches Nederland


iQ staat voor insprired Quality. Ofwel betrokkenheid en kwaliteit bij de begeleiding van mensen met o.a. autisme.


iQ Coaches Nederland is een franichisegever. Vele ZZP coaches, verspreid door het gehele land, hebben zich aangesloten. Wij allen dragen bij aan de missie van de grondleggers, Marjolein en Herman de Neef. De PILLAR-methodiek, waar alle coaches mee werken, is door Herman ontwikkeld. Hij heeft een boek geschreven, genaamd 'Op weg naar rust'.

PILLAR Methodiek

De PILLAR-methodiek is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van autisme op iemands leven een klimaat van rust en veiligheid te creëren. Met name mensen met autisme met een normale of hogere intelligentie herkennen zich en voelen zich erkend door deze methodiek. De PILLAR-methodiek betrekt vanzelfsprekend direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunfactoren binnen het ondersteunend netwerk. Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad.


De gevolgen van autisme werken vaak levensbreed, levenslang en levensdiep door.

Levensbreed: veelal is sprake van problematiek op meerdere levensdomeinen, zoals werk, inkomen, administratie, relatie en velen andere.
Levenslang: elke levensfase vraagt andere rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door autisme is het niet vanzelfsprekend dat iemand hier adequaat in kan schakelen. Vooral de overgangsmomenten tussen levensfasen behoeft aandacht.
Levensdiep: autisme werkt door tot op existentieel niveau: wat kan ik, wil ik, is wel of niet mogelijk, hoe kan ik van betekenis zijn voor mijzelf en anderen.


Om recht te doen aan deze gevolgen zijn in de PILLAR-methodiek inzichten en ervaringen uit een breed scala van psychiatrische en meer maatschappelijk georiënteerde methoden geïntegreerd. Vanuit de existentiefilosofie zijn inzichten omtrent betekenisgeving en zingeving ingebracht.

Visie

Onze visie is het creëren van een veilig en gezond leef-, leer- en groeiklimaat voor mensen met een beperking, waar ook op de wereld.


Vanuit veiligheid kan men groeien en kan men van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en de wereld.


In de iQ Coaches praktijk vertaalt zich dat als volgt:
De coach kijkt en analyseert wat moet gebeuren om voor iemand een veilige leef- en ontwikkelingsomgeving te creëren. Vervolgens onderneemt de coach op alle nodige gebieden actie om dit te realiseren.
De iQ Coach biedt daarmee Levensbrede Begeleiding, op de verschillende gebieden van het leven en door de verschillende levensfasen van een cliënt heen.


Kernwaarden en kernwoorden daarbij zijn: rust, stabiliteit, respect, levensbreed en DOEN.

Ontstaansgeschiedenis

iQ Coaches vindt haar oorsprong in De Neef Levenscoaching, een praktijk voor levensbrede begeleiding voor o.a. mensen met autisme, ADHD en NAH, en Bewegen voor Iedereen, een praktijk voor bewegen voor o.a. mensen met (fysieke of psychische) beperkingen.


De brede aanpak van de Levenscoaching is zeer succesvol gebleken. In een crisis is het niet voldoende om her en der pleisters te plakken. Als men in staat is op alle gebieden rust te creëren, neemt de stress af en kan men beginnen met het hervinden van de eigen kracht en autonomie.


Daarom is een brede (open) visie, een brede aanpak, waarbij gewerkt wordt op meerdere niveau's tegelijkertijd, een goede aanpak voor vele (crisis-)situaties.

iQ Coaches heeft hierbij zijn eigen methodiek ontwikkeld, waar mensen met autisme rust door vinden en vaak verder mee komen in hun leven. Deze methodiek bewijst al meerdere jaren zijn effect en kracht en is inmiddels beschreven voor een groter publiek.


iQ Coaches werkt samen met mensen die onze visie onderschrijven en net als wij houden van kwaliteit, liefde voor het vak en voor de mens, van korte lijnen en daadkracht.


Wil je collega's worden?